Rzeźnictwo i Handel Kapecki, sklep 9 Jasienica 25 marca

Na sklepie, na zapleczu został zainstalowany moduł BackOffice, na sklepie pracują dwie kasy rejestrujące NOVITUS SENTO ONLINE. Kasa jest połączona z modułem Back Office, co pozwala w sposób automatyczny na programowanie tej kasy. Dotyczy to nowych asortymentów, zmiany cen oraz wymiany nazw asortymentów. Również w sposób automatyczny odbierana jest sprzedaż z każdej z kas co pozwala na pełne rozliczenie sklepu. W dalszej kolejności w sposób automatyczny dane są wysyłane do Centrali firmy, gdzie odpowiednie osoby mają pełen materiał do analizy pracy sklepu. Z kasą "spięta" jest waga, co pozwala w sposób automatyczny przesyłać wagę asortymentu do kasy fiskalnej. Całość instalacji przeprowadzili konsultanci MawoTrade.