ZRW Koczorowski, terminale wagowe na wydawce 11 maja

Zakończyliśmy wdrożenie modułu do obsługi punktu wydawania asortymentów, w branży mięsnej potocznie zwanego "wydawką". W dwóch punktach wydawania towarów zostały zainstalowane terminale wagowe PUE 5.15 IR wraz z platformą wagową TMX-15 IR, których producentem jest firma Rad-Wag z Radomia. Moduł został w pełni zintegrowany z systemem Insert. Zamówienia trafiające do firmy są automatycznie synchronizowane do punktów wydawania towarów, po zakończeniu naważania informacja automatycznie jest przekazywana do Działu Handlowego, gdzie również w sposób automatyczny generowany jest dokument handlowy wydania towarów na zewnątrz (faktura lub WZ).