28 kwiecień 2020 - Nareszcie !!! ... na zupełnie innych zasadach, ale powoli ruszamy

W dniu 28 kwietnia br. wreszcie ruszyliśmy ... Choć instalacja i samo wdrożenie miało zupełnie inny przebieg niż te, które prowadzilśmy dotychczas. Najpierw sami, bez obsługi sklepu dokonaliśmy instalacji sprzętu oraz zsynchronizowaliśmy z Centrali firmy wszystkie potrzebne dane do pracy. Następnie my opuścilismy sklep, a pojawiła się nim obsługa. Samo rozpoczęcie pracy to nasze zdalne wsparcie, a rolę wdrożeniowców przejęły Panie Koordynatorki, które zastępowały nas na sklepie. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to standard, jaki mamy u tego Klienta. Na zapleczu został zainstalowany moduł BackOffice, na stanowisku sprzedaży moduł POS, z komputerem na zapleczu zostały spięte dwie wagi etykietujące BIZEERBA BC II 800. Dodatkowo stanowisko sprzedaży POS zostało zintegrowane z terminalem płatniczym operatora e-płatności.