Multi - Zapytaj Klienta

pierwszy w Polsce w sklepach mięsnych mechanizm zadawania pytań Klientom poprzez drugi, dodatkowy, dotykowy monitor tzw. "monitor Klienta",

pytania zadawane klientom dotyczą min. poziomu obsługi w danym sklepie, mogą też dotyczyć np. jak klienci oceniają jakość sprzedawanych asortymentów w danym sklepie,

Klient odpowiada poprzez "klik" na ikonce, jaką uważa za odpowiednią do zadanego pytania,

informacja dot. odpowiedzi klientów na zadawane pytania jest natychmiast automatycznie synchronizowana do centrali firmy, gdzie stanowi materiał do analiz dla osób decyzyjnych,